ASM '02 > Kilpailut > Sopimus teosten käytöstä

updated
21.02.02

    Yksinkertainen navigaatio ilman DHTML:ää


Tecnotoys
 

Kilpailuun osallistuvien teosten käyttösopimus

"Mitä ihmettä? Sopimuspaperi ja vielä kapulakielellä. Tässä on varmasti ketun häntä kainalossa ASSEMBLY Organizing:lla" on varmasti ensimmäinen asia, mikä tulee mieleesi, kun luet alla olevan sopimuksen. Ennen kuin hermostut, anna meidän kertoa, miksi tällaista sopimusta tarvitaan:

ASSEMBLY on nykyjään niin iso tapahtuma, että se muodostaa omaa asiaansa ajaville, lakimiehillä varustetuille yhteisöille melko huokuttelevan kohteen. Kun ASSEMBLY-toiminta on nykyään yhä näkyvämpää mm. televisiotoiminnan johdosta, on välttämätöntä, että pystymme jollain tavoin suojaamaan ASSEMBLYn jatkuvuuden. Seuraamukset esimerkiksi tekijänoikeusrikkomuksesta ovat huomattavasti ankarammat, jos teosta on esitetty hyvin laajalle yleisölle.

Tähän saakka ollaan voitu toimia herrasmies-sopimuksilla, mutta kun teoksia jätetään kilpailuihin satoja, on vaikea sopia henkilökohtaisia suhteita jokaisen teoksensa jättävän kanssa. Siten onkin välttämätöntä selvittää molemmille osapuolille toisten velvollisuudet ja oikeudet.

ASSEMBLY Organizing ei ole kaappaamassa teidän tekijänoikeuksianne. Aivan, varaamme oikeuden levittää teoksia ja käyttää niitä tapahtumien markkinoinnissa. Näinhän ovat demopartyt tehneet kautta historian: niiden WWW-sivuilta voi hakea kompoentryjä ja ja partyjen tuotoksista saatetaan tehdä CD-kokoelmia. Nämä tai muutkaan demoskenen ympärillä pyörivät CD-tuotokset tai muut semi-kaupalliset kokoelmat eivät tuo suuria rahoja. Ne kattavat yleensä hädin tuskin tuotantokustannuksensa (usko pois, me tiedämme, sillä olemme tehneet 4 party CD:ä, ja meillä on yhä jäljellä 150 kpl ASM'96 CD:ä =)).

Töiden levittämisoikeus kuulostaa melkoiselta uhkalta myös, eikö vain? Tosi asiassa tässä on kyse siitä, että voimme laittaa työt esim. ftp.scene.org:n jakoon, antaa demon näytettäviksi ASSEMBLYstä kertovassa TV-dokumentissa tai antaa toimittajan käyttää grafiikkakilpailun voittajatyö lehtiartikkelin kuvituksessa. Huomaa tekstissä sana "voittoa tavoittelematon"! Emme anna entryäsi levitettäväksi esim. maksua vastaan.

Sopimus kuulostaa pahalta, mutta sen sisältö on reilu. Sopimuksella ei pyritä tekemään muuta kuin vahvistamaan nykyinen epävirallinen käytäntö ja tiedottamaan käytäntö kaikille kilpailuihin osallistuville epäselvyyksien poistamiseksi. Mikäli haluat lisätietoa sopimuksesta, sen tarkoituksesta tai haluat muuten vain ilmaista mielipiteesi tällaisesta kaupallisesta hapatuksesta, jatkamme ilomielin keskustelu sähköpostitse osoitteessa [email protected]

Sopimus alkaa viivan alapuolelta.


Yleistä

Tämä sopimus käsittää ASSEMBLY Organizingin järjestämän Assembly-tapahtuman kilpailuteoksia koskevat ehdot. Teoksen tekijänoikeudet omistava taho hyväksyy tämän sopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä osallistuessaan teoksella Assemblyillä järjestettävään kilpailuun. Sopimus astuu välittömästi voimaan kun teos on ladattu kokonaisuudessaan kilpailuteosten vastaanottojärjestelmään tai kun teos on toimitettu jollain muulla kilpailun säännöissä mainitulla tavalla kuten sähköpostilla ASSEMBLY Organizing:lle.


Kilpailijan velvollisuudet

- Osallistuja sitoutuu noudattamaan kilpailulle määrättyjä sääntöjä.

- Osallistuja vakuuttaa, että hän omistaa tai on hankkinut kaikki tarvittavat tekijänoikeudet teoksen sisältöön ja että teoksen tai sen osien julkista tai yksityistä esitystä ei rajoita kolmansien osapuolien kuten tekijänoikeusjärjestöjen oikeudet. Osallistuja on vastuussa kustannuksista, jotka aiheutuvat näiden oikeuksien puuttumisesta.

- Osallistuja sitoutuu noudattamaan suomalaista tekijänoikeuslakia ja vakuuttaa, ettei teos sisällä henkilöitä tai tahoja loukkaavaa materiaalia, rasistista materiaalia tai pornografista materiaalia.

- Osallistuja myöntää ASSEMBLY Organizingille oikeuden käyttää kilpailuteosta tai sen osia alkuperäisessä muodossaan tai muokattuna ASSEMBLY-tapahtumien markkinoinnissa, lähetyksissä, julkaisuissa ja jakelussa korvauksetta.

- Osallistuja antaa ASSEMBLY Organizingille oikeuden valmistaa kilpailuteoksesta videotallenteita ja formaattimuunnoksia.

- Osallistuja antaa ASSEMBLY Organizingille oikeuden antaa kilpailutyö muiden medioiden esitettäväksi, kokonaan, osittain tai muokattuna voittoa tavoittelemattomassa toiminnassa.


ASSEMBLY Organizingin velvollisuudet

- ASSEMBLY Organizing sitoutuu noudattamaan ja kunnioittamaan Suomen tekijänoikeuslakia

- ASSEMBLY Organizing sitoutuu kohtelemaan kaikkia kilpailuihin osallistuvia töitä tasavertaisesti.

- ASSEMBLY Organizing vastaa kilpailuteosten vastaanottojärjestelmän toiminnasta ja pyrkii uusimaan sitä tarpeen vaatiessa, jotta kilpailuun osallistuville tahoille voidaan taata mahdollisimman tehokas, helppokäyttöinen ja turvallinen ympäristö kilpailuteokselle ennen kilpailua ja kilpailun aikana.

- ASSEMBLY Organizing sitoutuu näyttämään karsinnasta selviytyneen teoksen kilpailussa tasa-arvoisissa olosuhteissa lukuunottamatta ylitsepääsemätöntä estettä (Force Majure).

- ASSEMBLY Organizing pyrkii poikkeuksetta huolehtimaan tekijän isyysoikeuksista, jotta tekijä saa ansaitsemaansa arvostusta teoksestaan.

- ASSEMBLY Organizing sitoutuu maksamaan kilpailuiden voittajille ASSEMBLY WWW-sivuilla ilmoitetut palkinnot. Palkintosummasta vähennetään tapahtuman aikana kävijöiden aiheuttamien vaurioiden korjauskustannukset.

ASSEMBLY Organizingilla on oikeus muuttaa tässä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja ja niistä ilmoitetaan sivustolla www.assembly.org . Muutokset astuvat välittömästi voimaan muutosilmoituksesta.

 

Sopimusehtojen muuttaminen

ASSEMBLY Organizingilla on oikeus muuttaa tässä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja ja niistä ilmoitetaan sivustolla www.assembly.org . Muutokset astuvat välittömästi voimaan muutosilmoituksesta.


Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa sopimuksen solmimishetkestä alkaen kaksi vuotta ja tämän jälkeen toistaiseksi, mikäli sitä ei irtisanota.


Sopimuksen irtisanominen

Sopimus voidaan irtisanoa kummankin osapuolen niin halutessa ilman velvoitteita. Irtisanominen astuu voimaan välittömästi, kun molemmat osapuolet ovat sen hyväksyneet. Tämän jälkeen kummankin osapuolen velvollisuudet ja oikeudet raukeavat ilman sanktioita.

Sopimus voidaan irtisanoa yksipuolisesti, mikäli toisen sopijaosapuolen voidaan osoittaa rikkoneen merkittävästi sopimusehtoja. Tällöin irtisanominen astuu voimaan 30 päivän kuluessa sopimusehtorikkomuksesta annetusta huomautuksesta, jos asiaa ei tänä aikana ole korjattu.


Konfliktien ratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten kesken ja äärimmäisessä tilanteessa oikeusteitse Suomen pääkaupungissa Helsingissä.

 

Uusi kompo: mobiilidemo

Kysymyksiä? Lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. (C) Copyright 1992 - 2002 ASSEMBLY Organizing